+84 093 739 56797/23 Đường 14, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM

Tin tức chuyên ngành
Tin tức về Digital marketing

Hy vọng giúp bạn quản lý tốt trang web của chính bạn

Vì sao phải tối ưu hóa (on page) trang web khi thiết kế web

10 Tháng Năm, 2018 by admin0

Dịch vụ thiết kế website tối ưu hóa trên trang tốt nhất
Thiết kế web tối ưu hóa trên trang là một phần quan trọng trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Nó đề cập đến việc kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến danh sách tự nhiên của trang web hoặc trang web. Việc sửa đổi trong thẻ HTML và thẻ Meta, nội dung, tiêu đề, số lượng liên kết và định vị tối ưu hóa từ khóa trên trang rất nhiều. Các doanh nghiệp trực tuyến đang cố gắng phương pháp này cũng như để có được trang web của họ một thứ hạng tốt trong công cụ tìm kiếm. Nhưng đây là một dịch vụ không thể được thực hiện bởi bất kỳ người nào. Vì vậy, một công ty SEO tối ưu hóa trên trang chuyên nghiệp có thể giúp bạn.

Tối ưu hóa trên trang đảm bảo rằng nội dung của trang web mà người dùng có thể xem được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Được lên lịch để lập chỉ mục thích hợp trang web được liên kết với nội dung đó theo cách có thể được xếp hạng cao cho các truy vấn tìm kiếm nhắm mục tiêu thông tin của trang web đó.

Các yếu tố trong SEO trên trang
» Meta data → Meta Data
» Thẻ tiêu đề → Title Tag
» Thẻ mô tả → Description Tag
» Thẻ tiêu đề → Header Tags
» Văn bản thay thế hình ảnh (Biểu trưng, ​​Biểu ngữ, Hình ảnh khác) → Image Alt Text (Logo, Banners, Other Images)
» Nội dung (tĩnh, theo tùy chọn người dùng và người dùng được tạo) → Content (Static , As per User Preference and User generated)
» Thanh menu điều hướng → Navigation Menu Bar
» Chân trang → Footer
» Tích hợp truyền thông xã hội → Social Media Integration
» Trang liên hệ và trang Giới thiệu về chúng tôi → Contact Page and the About us Page
» URL thân thiện với SEO → SEO Friendly URL
Các yếu tố trên trang là những yếu tố xác định sự tương quan của trang web với nội dung trong văn bản. Nhiều yếu tố trên trang xác định danh tính của địa chỉ web của bạn có khả năng đạt được sự xuất hiện tìm kiếm chất lượng, một số truy vấn tìm kiếm đảm bảo cho bạn về phạm vi tiếp cận lớn hơn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *