+84 093 739 56797/23 Đường 14, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM
27/Th9/2020
toi uu off page
toi uu off page-01
toi uu off page-02
toi uu off page-03

Dịch vụ SEO tối ưu hóa trang (off page) tốt nhất
Một phần quan trọng của bất kỳ trang web khi thiết kế là tối ưu off page, chúng tôi sẽ tạo cấu hình kết nối bên trong của bạn để thêm trọng tâm vào các cụm từ khóa trang của bạn được ghi lại bên trong các chỉ mục web.

Off Page Optimization đặt sự chú ý đến tiếp thị kỹ thuật số của trang web của bạn trên Internet để cải thiện thứ hạng SEO của bạn ngoài khả năng hiển thị trực tuyến của bạn.

Off Page Optimization chỉ đạo chú ý đến nhiệm vụ xây dựng liên kết ngoài Social Media Marketing. Website phải có nhiều liên kết ngược trở lại từ một số trang web chất lượng để xếp hạng công cụ tìm kiếm. Tương tự như vậy, Social Media là công cụ rất quan trọng để quảng bá trang web trên Internet.

Các yếu tố trong SEO trang Off
» Gửi đánh dấu trang xã hội → Social Bookmarking Submission
» Gửi thư mục → Directory Submission
» Đăng rao vặt → Classified Posting
» Sự nộp báo → Article Submission
» Đăng blog → Blog Posting
» Nhận xét Blog → Blog Commenting
» Đăng bài trên diễn đàn → Forum Posting
» Tạo hồ sơ → Profile Creation
» Gửi nguồn cấp dữ liệu RSS → RSS Feed Submission
» Gửi CSS → CSS Submission
» Chia sẻ hình ảnh → Image Sharing
» Chia sẻ PDF → PDF Sharing
» PPT haring → PPT haring
» Micro blog → Micro Blogging
» Lập danh mục các doanh nghiệp → Business Listing
Chúng tôi thiết kế web với nhiệm vụ tối ưu hóa trang cho tính năng off page. Chúng tôi thiết kế website giúp bạn tư vấn kỹ vấn đề tối ưu off page quảng bá trang web của bạn trên đầu các tìm kiếm.